ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

2 หลักการยึดมั่นอิสลามจากกิต๊าบ และซุนนะฮฺที่ถูกต้อง

 

(2) สรุปหลักการยึดมั่นอิสลามจากกิต๊าบ และซุนนะฮฺที่ถูกต้อง
สิ่งที่มีอยู่ในเล่ม:-
- หลักใหญ่ (รุก่น) ของการเป็นมุสลิม
- หลักใหญ่ของการเป็นผู้ศรัทธา
- สิทธิของอัลลอฮฺ ที่มีต่อบรรดาบ่าว
- ชนิด และประโยชน์ต่างๆ ของการให้เอกภาพ
- เงื่อนไขของการับการงาน
- การตั้งภาคีใหญ่สุด และชนิดต่างๆ
- การตั้งภาคีเล็กสุด และชนิดต่างๆ
- การใช้สื่อกลาง และการขอการปลดโทษ
- การต่อสู้ การเป็นมิตร และการตัดสิน
- ซุนนะฮฺ และบิดอะฮฺ
- ชัยชนะจะต้องเป็นของบรรดามุสลิมอย่างแน่นอน
- การวิงวอนให้เปิดทรงให้ óคำวิงวอนให้หายป่วย
- คำวิงวอนที่จะได้รับการตอบรับ
- ท่านทั้งหลายอย่าเอาคนหนึ่งคนใดมาวิงวอนไปพร้อมๆกับอัลลอฮฺ...